Waterbeoordelingstool

Een grondig begrip van onze belangrijkste waterbronnen zorgt voor hun levensvatbaarheid en duurzaamheid op lange termijn.

De Dynamic Water Resources Assessment Tool (DWAT) is gemaakt om te helpen bij langetermijnplanning en beleidsformulering. Veranderingen in landgebruik en waterbeschikbaarheid in verschillende scenario’s, waaronder klimaatverandering, kunnen worden geanalyseerd met behulp van deze methode, die in het hele stroomgebied veel wordt gebruikt. Deze tool is ontworpen om gebruikers, met name beleidsmakers en waterbeheerders, te helpen bij het identificeren van bestaande en toekomstige problemen op het gebied van waterbeheer en het vergelijken van deze uitdagingen met de huidige en historische beschikbaarheid van watervoorraden. Met deze tool kunnen waterbeheertechnieken van vroeger en nu en hun verband met klimaat en milieu beter worden begrepen. Om te helpen bij waterhervorming, kan het informatie en gegevens verstrekken over het oppervlaktewater, het grondwater, de stedelijke en landbouwvoorziening en het gebruik in de Verenigde Staten en andere regio’s. De vorming van overheidsbeleid, de totstandkoming van grootschalige strategische plannen en het besluitvormingsproces kunnen allemaal profiteren van het gebruik ervan.

Sub-algoritmen zoals verdamping, infiltratie, afvloeiing van stroomgebieden, grondwaterbeweging en kanaalroutering zijn allemaal opgenomen in de watercyclusanalyse van DWAT. Het gebruik van een GIS-tool om te zoeken naar fysieke invoerparameters maakt het systeem gebruiksvriendelijker. Het model wordt getest in verschillende landelijke en bosrijke stroomgebieden en opkomende stedelijke ontwikkelingslocaties in Korea om ervoor te zorgen dat het nauwkeurig is. Experts van de Commission for Hydrology testen het in bassins over de hele wereld, elk met zijn unieke reeks klimatologische omstandigheden, om er zeker van te zijn dat het bestand is tegen snuiftabak. Het doel van deze peer review is om de betrouwbaarheid van het model te vergroten door middel van aanvullende testen.

Technische ondersteuning voor de ontwikkeling van numerieke criteria voor de waterkwaliteit van voedingsstoffen

Staten, territoria en stammen kunnen de middelen van IDSW gebruiken om hun ontwerpcriteria te helpen. Om staten, regio’s en stammen te helpen omgaan met stikstof- en fosforverontreiniging, heeft IDSW in maart 2011 een raamwerk uitgebracht.

Wat het raamwerk betreft, is ons doel staten, territoria en stammen te helpen bij het ontwikkelen van kwantitatieve stikstof- en fosforcriteria om staten, regio’s en stammen te helpen bij het implementeren van stikstof- en fosforkwaliteitsnormen voor water. Technische materialen geleverd door IDSW omvatten richtlijndocumenten voor het genereren van numerieke criteria voor stikstof- en fosforvervuiling, technische publicaties die ecoregionale criteria definiëren, online databases en clearinghouses, en gegevens over aangetaste waterwegen en TMDL’s.

Categorieën :

Deel dit :

recente berichten

Heeft u een vraag?